Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  275
Hôm qua :  306
Lượt truy cập : 2519068
Trang chủNhượng quyền Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS › Video giới thiệu chương trình

Video giới thiệu chương trình

Mời các bạn bấm nút Ctrl và kích vào đường link dưới đây để xem video clip

Video clip giới thiệu chương trình:

                        http://www.youtube.com/watch?v=9Kf9mFptHlk

                        http://www.youtube.com/watch?v=-c52YoHEjBU

                        https://www.youtube.com/watch?v=u_J1leNssqU

                        https://www.youtube.com/watch?v=t1uGh8Rb0fk

                        http://www.youtube.com/watch?v=GkfLus4wnxw  (Lễ tốt nghiệp UCMAS)

                        http://www.youtube.com/watch?v=C6gZAuxhR6I&list=PLB1CFC809C34C78BC

Thi học sinh giỏi quốc gia UCMAS

Lần 1 2010:    http://www.youtube.com/watch?v=rC97xUay1po

Lần 2 2011:    Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=Gvv1ZE0KHs4

         Phần 2:https://www.youtube.com/watch?v=BrfgfzwJMBo

Lần 3 2012:    Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=xwXFXIlil4

                        Phần 2:https://www.youtube.com/watch?v=sFkMcLnfRVE

                       Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=bc-0Zox3rIU

         Phần 4:https://www.youtube.com/watch?v=Ts_09YJQGLY

Lần 4 2013:    Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=6ihes3yKn1o

         Phần 2:https://www.youtube.com/watch?v=0EQNKgw8iig

         Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=4-l0uPrP0tU

         Phần 4:https://www.youtube.com/watch?v=3LVnNGztqSY

         Phần 5: https://www.youtube.com/watch?v=56xS0hDpSRU

Lần 5 2014:    https://www.youtube.com/watch?v=VkbCoOLGcOs

Thi cấp chứng chỉ quốc tế UCMAS

                       Lần 6:https://www.youtube.com/watch?v=P13HJERZI_Y

UCMAS Viet Nam + Malaysia demo tour

                       Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=FYvPgZwMa04

                       Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=d8ZfMhhAARk

                       Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=d8ZfMhhAARk

                       Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=xbF4bOkRA_Y

                       Phần 5: http://www.youtube.com/watch?v=w31mATft_rU

                       Phần 6: www.youtube.com/watch?v=0dqFSs9PSlw

                       Phần 7:http://www.youtube.com/watch?v=O6iuIflHAxQ

                       Phần 8: http://www.youtube.com/watch?v=ag33VZQTESc

                       Phần 9:http://www.youtube.com/watch?v=ZGGHDlHz5I0

                       Phần 10: http://www.youtube.com/watch?v=RgxtEIsfe8U

                       Phần 11: http://www.youtube.com/watch?v=t1m7d09f8hk

                       Phần 12: http://www.youtube.com/watch?v=SE1maR6ZNpg

                       Phần 13: http://www.youtube.com/watch?v=zbSdm2Zn_8k

                       Phần 14: http://www.youtube.com/watch?v=FB62kYGhgHM

                       Phần 15: http://www.youtube.com/watch?v=Bg7Dwm7HPp4

                       Phần 16: http://www.youtube.com/watch?v=WE5DMFef8Pk

                       Phần 17: http://www.youtube.com/watch?v=BlvPhNWhdUY

                       Phần 18: http://www.youtube.com/watch?v=QSBbyhTQeeQ

                       Phần 19: http://www.youtube.com/watch?v=s_ry54c7AeM

                       Phần 20: http://www.youtube.com/watch?v=_FJmoIO8hgU

                       Phần 21:

                       Phần 22: http://www.youtube.com/watch?v=rr4t13mJr-w

                       Phần 23: http://www.youtube.com/watch?v=_morXPgXogY

                       Phần 24:

                       Phần 25: http://www.youtube.com/watch?v=1cJIkVtBsNg

                       Phần 26: http://www.youtube.com/watch?v=kw_oI6aoKWQ

                       Phần 27: http://www.youtube.com/watch?v=6b1yPvL0dZc

                       Phần 28: http://www.youtube.com/watch?v=pvAFEpxInpM

                       Phần 29: http://www.youtube.com/watch?v=FWZCRHbW-AY

                       Phần 30: http://www.youtube.com/watch?v=PyBWpXamrqQ

                       Phần 31: http://www.youtube.com/watch?v=cJTdjNeoFWI

                       Phần 32:http://www.youtube.com/watch?v=j6aOXs3X8Xk

                       Phần 33: http://www.youtube.com/watch?v=dhxsxhVZZEE

                       Phần 34: http://www.youtube.com/watch?v=3X7vXyHlRdk

                       Phần 35: https://www.youtube.com/watch?v=fRYOiuq6FUI

                       Phần 36:http://www.youtube.com/watch?v=t-urGdA6ZIg

                       Phần 37: http://www.youtube.com/watch?v=Cfgz5pSTwgM

                       Phần 38: http://www.youtube.com/watch?v=awppQ-evois

                       Phần 39: http://www.youtube.com/watch?v=ngMr3cJEdys

                       Phần 40:http://www.youtube.com/watch?v=CWzUq_X_PmI

UCMAS Việt Nam Demo:

                       Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=HyDxHgY3UAg(Nhà thiếu nhi quận Hà Đông)

                       Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=r35KUf59ZBo(Nhà thiếu nhi quận Hà Đông)

                       Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=hc2FWNYs4YI(Nhà thiếu nhi quận Hà Đông)

                       https://www.youtube.com/watch?v=H42k8eL1-bA(Thi nghe tính HSG quốc gia 2014)

UCMAS Việt Nam sự kiện:

                       Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=opj9d4YbBWk(trao giải HSG quốc tế tại rạp xiếc + Noel) 

                       Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=cqS4bdxVNkY(trao giải HSG quốc tế tại rạp xiếc + Noel) 

                       Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=p2c-UKgLNq4(trao giải HSG quốc tế tại rạp xiếc + Noel)

                       Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=hIq0rRwfx7M(trao giải HSG quốc tế tại rạp xiếc + Noel)

                       https://www.youtube.com/watch?v=ZrzA-FAPEBA(trao giải HSH quốc tế tại Nhà hát chèo Kim Mã)

 

UCMAS Hải Phòng demo:

                        http://www.youtube.com/watch?v=yb1B3yXMDYo  (Thi học sinh giỏi UCMAS Hải phòng lần 1)

                        http://www.youtube.com/watch?v=fGVpGEAIRMk (Chu Minh Nhật)

                        http://www.youtube.com/watch?v=cvi66vcSJe0 (Lã Hồng Phúc)

                        http://www.youtube.com/watch?v=ujN-6o-dCpk

                        https://www.youtube.com/watch?v=t9ZaGenJfZo(mental in music)

                        https://www.youtube.com/watch?v=rbeMW8j-yR8(Bùi Đoàn Anh Thư 2D10R)

                        https://www.youtube.com/watch?v=kFOlBL9Qock(Daily Mental 26.4.2014)

                        https://www.youtube.com/watch?v=ESOIpIe_Rio(Quí Phúc + Lã Phúc)

                        https://www.youtube.com/watch?v=ujN-6o-dCpk(Daily Mental 2D40R)

                        https://www.youtube.com/watch?v=iRWp7pCm_wI(Quí Phúc + Lã Phúc 16/9/2013)

                        https://www.youtube.com/watch?v=kO-tXRYf8wo  (Daily Mental 2D20R) 

                        https://www.youtube.com/watch?v=1XTKCO6srjI(Quí Phúc)

UCMAS Hà Đông Demo:

                        https://www.youtube.com/watch?v=gMpfKkw27bE

                        http://www.youtube.com/watch?v=QztPvSYmEXo(Phép nhân)

                        http://www.youtube.com/watch?v=vzWbnL1JiCM&list=PLB1CFC809C34C78BC(Uyển Như)

                        http://www.youtube.com/watch?v=SpEU7prN_qQ&list=PLB1CFC809C34C78BC(Ngọc Hà)

                        https://www.youtube.com/watch?v=mQENjFo21fM&list=UUBULyvuB22GWVNfQaPdWWxQ(4 bé)

                        https://www.youtube.com/watch?v=UDi2dSc8cKU(Minh Đức + Tuyết Nhung)

                        https://www.youtube.com/watch?v=avSTHEbbiXo(Dương Minh + Thu Trang)

                        https://www.youtube.com/watch?v=TadNCZ_D0Ng(Xuân Lộc)

                        https://www.youtube.com/watch?v=WLBZGWGRULc(Ngọc Mai)

                        https://www.youtube.com/watch?v=eEI-HyfHJQE(Việt Hùng, phép chia)

                         https://www.youtube.com/watch?v=kkay_7oal2k(Việt Hùng phép chia 27/6/2012)

                        https://www.youtube.com/watch?v=4FE4UKEK5tQ(Việt Hùng + Khổng Lê Chí Thanh)

                        https://www.youtube.com/watch?v=yZBcuDo-U-4(Khổng Lê Chí Thanh 27/6/2012)

                        https://www.youtube.com/watch?v=SAynR04V0D8(Phương Mai + Khánh Linh)

                        https://www.youtube.com/watch?v=6fgWHsU2iuI(Hương Trà)

                        https://www.youtube.com/watch?v=Dsb75oZbkXQ(Xuân Hanh + Bình An)

                        https://www.youtube.com/watch?v=h4m2NsxcJLU(Thu Phương)

                        https://www.youtube.com/watch?v=-8cZxQZrkBI(Phong Sắc)

                        https://www.youtube.com/watch?v=MOkQs7A2z3c(Thi chọn lọc)

                        https://www.youtube.com/watch?v=b29-hk3yH44(Trình độ bóc kẹo)

                        https://www.youtube.com/watch?v=mhyyMZB3GM0(Bé Thủy sinh 2008)

                        https://www.youtube.com/watch?v=8d2YCbqmk3s(Chuyện lạ)

                        https://www.youtube.com/watch?v=UAPyS9suptY(Minh Đức)

                        https://www.youtube.com/watch?v=8eV19wph4Qk(Hiếu Béo)

                        https://www.youtube.com/watch?v=agYSPILQjag(Khương Duy 26/6/2011)

UCMAS Đà Nẵng Demo:

                        http://www.youtube.com/watch?v=DVqMnvQwgnk(Lớp mầm non)

                        https://www.youtube.com/watch?v=E4_zU80x58E(Thi nghe tính – cuộc thi HSG quốc gia lần 3 Đà nẵng 6/2013)

                        https://www.youtube.com/watch?v=14GweUa18_U(Thành An)

                        https://www.youtube.com/watch?v=CXL9jbVR61o(Quốc Lộc 1D40R)

                        https://www.youtube.com/watch?v=M32cO0FBeJ8(Luyện nghe tính mần non 3/6/2014)

                        https://www.youtube.com/watch?v=060ys2n3DJM(Minh Nhật + Hương Giang 19/5/2014)

                        https://www.youtube.com/watch?v=CWbQ59mQeIw(Gia Bảo 19/5/2014)

                        https://www.youtube.com/watch?v=TaYcOlQuGI8(Cùng nhau tính tư duy nào 19/5/2014)

                        https://www.youtube.com/watch?v=f0NMa9qazw4(Trung thu 2013)

                        https://www.youtube.com/watch?v=1RCOvMIG6L0(Thành An, Quốc Lộc)

                        https://www.youtube.com/watch?v=uXj86IAMGfs(chung kết thi nghe tính 2013)

UCMAS Hà Tĩnh Demo:

                        https://www.youtube.com/watch?v=5MDcyeX7ndg  (Quốc Lộc)

UCMAS Thái Hà Demo:

                        https://www.youtube.com/watch?v=e66h4WAML_0(Nguyễn Đức Quân)

UCMAS Phạm Tuấn Tài Demo:

                        https://www.youtube.com/watch?v=2A7qfgBjojI(Thi học sinh giỏi trung tâm 2013)

                        https://www.youtube.com/watch?v=0xSsGaGhybU(Tùng Quân + Duy Khánh)

                        https://www.youtube.com/watch?v=a-TaYa9ZqhA(Xuân Mai + Tuệ Lâm)

                        https://www.youtube.com/watch?v=TLycOVq6HaU(1D40R)

                        https://www.youtube.com/watch?v=KTFvbUMGrcQ(Trịnh Hoàng Vũ)

                        https://www.youtube.com/watch?v=N8-U5vYZADk(Nguyễn Đào Hải Phong)

                        https://www.youtube.com/watch?v=zL5PVwegSTk(Hương Trà + Ngọc Linh)

                        https://www.youtube.com/watch?v=PkkeePGy7dQ(Buổi ôn thi cuối cùng trước cuộc thi)

                        https://www.youtube.com/watch?v=TLycOVq6HaU(Luyện nghe tính 1D40R,2D40R và 3D10R)

                        https://www.youtube.com/watch?v=ib-BXXhV5_Q(Nguyễn Tài Anh)

                        https://www.youtube.com/watch?v=ShkXSrLEe3A(Nguyễn Tài Anh 2D, 30R)

                        https://www.youtube.com/watch?v=iZcQDs7oYn8(lớp M6, 1D6R)

UCMAS Đội Cấn:

                        https://www.youtube.com/watch?v=3hs7xmgvRlM  (6/5/2012)

                        https://www.youtube.com/watch?v=IazPsSz6SmA(5/5/2012)

UCMAS Trung Hòa:

                        https://www.youtube.com/watch?v=P1LvKx4ooNc

                        https://www.youtube.com/watch?v=LD6YKTapL98(Việt Hùng 7/9/2014)

UCMAS Hàng Chuối:

                        https://www.youtube.com/watch?v=LcZ_dDhdYc8(Tuấn Anh 1D100R)

                        https://www.youtube.com/watch?v=EeJs1vRf0Kk(Tuấn Anh 2D50R)

                        https://www.youtube.com/watch?v=cqZt47Ii1nM(Công Thành 3D15R)

                        https://www.youtube.com/watch?v=ld5pJQ72E84(14M3)

                        https://www.youtube.com/watch?v=iO5uweZ1-YM(1D40R)

                        https://www.youtube.com/watch?v=RehKu6h1V0o(14T2, 1D14R)

                        https://www.youtube.com/watch?v=d8MyIA40k-k(Trần Đinh Quang Anh, 2D20R)

UCMAS Sài Gòn:

                       Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=-pwPMIYRzz8(Thi nghe tính HSG UCMAS Sài gòn lần 2, 2013)

                       Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=FlyLT6yTmak(Thi nghe tính HSG UCMAS Sài gòn lần 2, 2013)

                        https://www.youtube.com/watch?v=bdQJp6I15Mg(Thi HSG UCMAS Sài gòn lần 2, 2013)

UCMAS Tây Hồ:

                        https://www.youtube.com/watch?v=huQrwf0X-Cw

Các bài viết cùng chủ đề
 
ټ̳(www.6666e.com) (www.6666e.net) ʹ(www.0a0a0a.com) ʹ(www.4y4y4y.com) Ʋʹ(www.feicai321.com) ˽(www.777gm.com) (www.luotian.in/daiyun/) 人SEO(www.raoyu.net) è(www.fmgzs.com) ȫѶ(www.44555.cc) ħ˽(www.ntmkcy.com) ͨ˽(www.777gm.com) ˽(www.7000sf.com) ͨ˽(www.laiwt.com) 1.76Ŵ(www.176fg.com) ֮˽(www.scrsfy.com) Ͼ(decaffeinatedduckobject.tumblr.com) 88(www.88yule.com.cn) (www.mingshengguoji.cn) Űټ(www.6666e.com) 99s(www.99s.net.cn) Ѫ(www.rexuechuanqi.net.cn) ˽(www.chuanqisifufabuwang.com.cn) ʢ(www.fangshengda.com.cn) 65535(www.65535.net.cn) ̬(www.biantaichuanqi.com.cn) ̬(www.biantaichuanqi.cn) ʢ(www.fangshengda.cn) 1.76Ʒ(www.176jingpinchuanqi.com.cn) Ӣۺϻ(www.yingxiongheji.com.cn) 1.76Ŵ(www.176fuguchuanqi.com.cn) ˽(www.chuanqisifu.net.cn) ͨ˽(www.wangtongchuanqisifu.com.cn) Ӣۺϻ(www.yingxiongheji.net.cn) ˽(www.haosifu.net.cn) 1.76Ŵ(www.176fuguchuanqi.net.cn) 1.76Ʒ(www.176jingpinchuanqi.net.cn) ͨ˽(www.wangtongchuanqisifu.net.cn) ˽(www.zhaosifu.net.cn) 1.76Ʒ(www.176jingpinchuanqi.cn) Ӣۺϻ(www.yingxiongheji.cn) 30ok(www.30ok.net.cn) Ŷij(www.jnzhongzhi.com) Űټ(www.lbqbaby.com) ŶIJ(www.lhshome.com) Ų(www.lianzhifengjing.com) Ͼij(www.ljslpt.com) ŶIJվ(www.loveholygarden.com) Ųվ(www.manbubali.com) ϶IJ(www.nanguoyun.com) Ŷ(www.qianweiqw.com) (www.shitoushanzhuang.com) Űټ(www.lane12345.icoc.cc) ߲(www.shzysj.com) (www.sscanhuang.com) (www.speedtimelogistics.com) վ(www.ssxbzz.com) (www.tzryzs.com) ټ淨(www.xchguarantee.com) ټּ(www.xinpro.com) ټֹ(www.xinyinjixie.com) ϰټ(www.xrenjx.com) ټϷ(www.xytscape.com) ˰ټ(www.xzliangdian.com) ټ̳(www.ychjbx.com) Ͼֳ(www.yhsedu.com) ֳ(www.yinxiangjidian.com) 888(www.cnwuliubang.com) (www.koojuu.com) ij(www.weihaoguangke.com) Ͼ(www.wftymy.com) Ͼij(www.wispmo.com) Ͼ(www.wzmqfg.com) ˶ij(www.zgaqbw.com) ַ(www.yilukj.com) Ͼ(www.szximeids.com) (www.jspzqzj.com) ˹(www.juanzuche.com)
Đối tác thương mại
ucmas Qt
ucmasvn
Tieng Anh
Tellmemore
English Plaza
RobotHQ
robo giáo dục
TLIM