Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC
0) $ignore = true; // delete free ips if ($ignore == false) { $sql = "delete from counter_ips where unix_timestamp(NOW())-unix_timestamp(visit) > $counter_expire"; mysql_query($sql); } // check for entry if ($ignore == false) { $sql = "select * from counter_ips where ip = '$counter_ip' and session = '".session_id()."'"; $res = mysql_query($sql); if (mysql_num_rows($res) == 0) { // insert $sql = "INSERT INTO counter_ips (ip, visit, session) VALUES ('$counter_ip', NOW(), '".session_id()."')"; mysql_query($sql); } else { $ignore = true; $sql = "update counter_ips set visit = NOW() where ip = '$counter_ip' and session = '".session_id()."'"; mysql_query($sql); } } // online? $sql = "select * from counter_ips"; $res = mysql_query($sql); $online = mysql_num_rows($res); // add counter if ($ignore == false) { // yesterday if ($day_id == (date("z")-1)) { $yesterday_value = $day_value; $yesterday_id = (date("z")-1); } else { if ($yesterday_id != (date("z")-1)) { $yesterday_value = 0; $yesterday_id = date("z")-1; } } // day if ($day_id == date("z")) { $day_value++; } else { $day_value = 1; $day_id = date("z"); } // week if ($week_id == date("W")) { $week_value++; } else { $week_value = 1; $week_id = date("W"); } // month if ($month_id == date("n")) { $month_value++; } else { $month_value = 1; $month_id = date("n"); } // year if ($year_id == date("Y")) { $year_value++; } else { $year_value = 1; $year_id = date("Y"); } // all $all_value++; // neuer record? if ($day_value > $record_value) { $record_value = $day_value; $record_date = date("Y-m-d H:i:s"); } // speichern und aufräumen $sql = "update counter_values set day_id = '$day_id', day_value = '$day_value', yesterday_id = '$yesterday_id', yesterday_value = '$yesterday_value', week_id = '$week_id', week_value = '$week_value', month_id = '$month_id', month_value = '$month_value', year_id = '$year_id', year_value = '$year_value', all_value = '$all_value', record_date = '$record_date', record_value = '$record_value' where id = 1"; mysql_query($sql); } ?> Untitled Document Notice: Undefined variable: online in /var/www/iecc.vn2/blocks/block-Thong_ke_truy_cap.php on line 223 Notice: Undefined variable: day_value in /var/www/iecc.vn2/blocks/block-Thong_ke_truy_cap.php on line 224 Notice: Undefined variable: yesterday_value in /var/www/iecc.vn2/blocks/block-Thong_ke_truy_cap.php on line 225 Notice: Undefined variable: all_value in /var/www/iecc.vn2/blocks/block-Thong_ke_truy_cap.php on line 227
Thống kê truy cập
Số người online :  
Hôm nay :  
Hôm qua :  
Lượt truy cập :
Trang chủTrung tâm đào tạo › Hệ thống Trung tâm toàn Quốc

Hệ thống Trung tâm toàn Quốc

Hệ thống Trung tâm Đào tạo khu vực Miền Bắc -> Click vào đây.

Hệ thống Trung tâm Đào tạo khu vực Miền Trung -> Click vào đây.

Hệ thống Trung tâm Đào tạo khu vực Miền Nam -> Click vào đây.

 

Các bài viết cùng chủ đề