Hỗ trợ trực tuyến

UCMAS Việt Nam ra đời

11:13 21/07/2020

Cũng trong năm này, IECC đã ký kết thành công và trở thành đại điện ĐỘC QUYỀN sở hữu chương trình bàn tính và số học trí tuệ UCMAS Quốc Tế tại Việt Nam.